Program dne

 • 6:00 – 9:00 – hry a činnosti dle volby dětí, ranní a komunitní kruh (písně, básničky, rozhovory a pohyb) hygiena
 • 9:00 – 9:20 – svačina
 • 9:20 – 9:50 – řízené činnosti
 • 9:50 – 10:00 – úklid třídy, pití
 • 10:00 – 11:45 – oblékání, pobyt venku s přihlédnutím k počasí
 • 11:45 – 12:00 – převlékání, hygiena,
 • 12:00 – 12:30 – oběd, hygiena
 • 12:30 – 14:30 – pohádka, odpočinek dětí, klidové hry pro děti s menší potřebou spánku, vstávání, hygiena
 • 14:30 – 14:45 – svačina
 • 14:45 – 16:00 – hry a zájmové činnosti dětí ve třídě nebo na školní zahradě

 

Řízené činnosti vedené učitelkou:

 • výtvarné činnosti
 • pracovní činnosti
 • dramatizace
 • hudební činnosti
 • rozvíjení řečových dovedností
 • zdravotně pohybové aktivity
 • oslavy narozenin dětí
 • příprava 5-6 letých dětí na vstup do 1 třídy ZŠ
 • literární činnosti

předmatematická příprava aj.