Kdo o děti pečuje

Učitelky

Třída Hvězdičky: Romana Housková
  Marie Myslikovjanová

 

Třída Sluníčka: Bc. Renata Volková – zástupkyně ředitele na odloučeném pracovišti
  Alena Hlaváčková

 

Provozní pracovnice

Školnice: Jana Fejtová
Uklízečka: Hana Beranová

 

Pracovnice školní jídelny

Vedoucí školní jídelny: Martina Ševčíková
Kuchařka: Alena Laštovičková