Mimoškolní akce

 • Informační schůzka pro rodiče
 • Plavání předškolních dětí –  bazén Příbram
 • Zamykání a otevírání lesa – šipkovaná
 • Adventní spirála
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční slavnost
 • Masopustní barevný týden
 • Vynášení Mořeny
 • Velikonoční slavnost
 • Čarodějnický den – rej čarodějů a čarodějek
 • Včelka – environmentální pořad Hrachov
 • U pejska a kočičky – environmentální pořad
 • Návštěva předškoláků v Městské knihovně Sedlčany
 • Den Země – návštěva u chovatelů
 • Návštěva předškoláků v ZŠ Sedlčany
 • Svátek matek
 • Exkurze v TS Sedlčany
 • Den dětí – soutěže v MŠ, soutěže a exkurze u místních hasičů
 • Dopravní hřiště Štětkovice
 • Výlet ZOO Tábor
 • Cvičení ve Studio 2
 • Návštěvní dny  SOU Sedlčany – společná setkání a tvoření
 • Návštěva předškoláků v ZUŠ
 • Návštěva žáků 9. tříd 1. ZŠ Sedlčany
 • Sportujeme se sportovním klubem DABA
 • Vánoce a velikonoce v Městském muzeu Sedlčany
 • Slavnostní rozloučení s dětmi, které jdou do ZŠ
 • Nabídka knih nakladatelství Svojtka
 • … a další hudební a literární programy dle aktuální nabídky