Mimoškolní akce

       Plán akcí na školní rok 2020 – 2021

 • Plavání předškolních dětí –  bazén Příbram
 • Fotografování – 24. 9. 2020
 • Zamykání a otevírání lesa
 • Adventní spirála
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční slavnost
 • Masopustní barevný týden
 • Vynášení Mořeny
 • Velikonoční slavnost
 • Čarodějnický den – rej čarodějů a čaroděje
 • Návštěva předškoláků v Městské knihovně Sedlčany
 • Den Země – návštěva u chovatelů
 • Návštěva Skanzenu Vysoký Chlumec
 • Návštěva předškoláků v ZŠ Sedlčany
 • Svátek matek
 • Exkurze v TS Sedlčany
 • Den dětí – soutěže v MŠ, soutěže a exkurze u místních hasičů
 • Výlet ZOO Tábor
 • Cvičení ve Studio 2
 • Polytechnická výchova předškoláků v ZŠ Propojení – 4. 11. a 16. 12. 2020
 • Návštěvní dny  SOU Sedlčany – společná setkání a tvoření
 • Návštěva předškoláků v ZUŠ
 • Návštěva žáků 9. tříd 1. ZŠ Sedlčany
 • Sportujeme se sportovním klubem DABA
 • Vánoce a velikonoce v Městském muzeu Sedlčany
 • Slavnostní rozloučení s dětmi, které jdou do ZŠ
 • Nabídka knih nakladatelství Svojtka
 • … a další hudební a literární programy dle aktuální nabídky

      Veškeré kulturní akce budou průběžně doplňovány a aktualizovány dle epidemiologické situace.

      Děkujeme za pochopení.